Hướng Dẫn Xác Minh Tài Khoản – Sàn Axel Private Market 2023

Đăng nhập tài khoản giao dịch tại website: https://secure.axelprivatemarket.com/

*Lưu ý: Đầu tiên vui lòng tiến hành tạo mật khẩu bảo mật trước khi tiến hành xác minh tài khoản. Vui lòng thực hiện như hướng dẫn.

I/ ĐĂNG TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chọn [Personal Info (Thông tin cá nhân)] => Chọn [Upload Info (Thông tin tải lên)] => Cập nhật đầy đủ thông tin => Đăng tải ảnh mặt trước và sau CMND/CCCD

Bước 2: Chọn [Submit (Gửi)] và nhập [Mật khẩu bảo mật] => Chọn [Confirm (Xác nhận)]

II/ CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI CHÍNH:

1. Đối với khách hàng nạp rút qua VND

Bước 1: Chọn [Personal Info (Thông tin cá nhân)] => Chọn [Financial Info (Thông tin tài chính)] => Chọn [Add Bank Account/Bank Card Details (Thêm chi tiết tài khoản ngân hàng/Thẻ ngân hàng)]

Bước 2: Cập nhật các mục thông tin ngân hàng cần thiết như ảnh

Bước 3: Nhập [Mật khẩu bảo mật] và chọn [Sumit (Gửi)] Quý khách vui lòng nhập mật khẩu bảo mật bằng tay để hệ thống ghi nhận dữ liệu

2. Đối với khách hàng nạp rút qua USDT

Quý khách vui lòng cập nhật thêm địa chỉ ví USDT
Bước 1: Chọn [Personal Info (Thông tin cá nhân)] => Chọn [Financial Info (Thông tin tài chính)] => Chọn [Add USDT Wallet Details (Thêm chi tiết ví USDT)]

Bước 2: Điền thông tin địa chỉ ví USDT và [Nhập mật khẩu bảo mật] => Chọn [Submit (Gửi)] Quý khách vui lòng nhập mật khẩu bảo mật bằng tay để hệ thống ghi nhận dữ liệu

THANK YOU!

Tham gia bình luận:

0932320699
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử