Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Giao Dịch – Sàn Axel Private Market 2023

BƯỚC 1: Truy cập link Phodautu.com/apm và nhập đầy đủ thông tin.
Sau đó chọn [Send Email verification Code] (Gửi mã xác minh qua Email) để lấy mã xác minh
● Họ tên: phải đầy đủ họ tên không dấu và trùng khớp trên căncước công dân
● Email đăng ký tài khoản
● Mật khẩu: Bao gồm chữ in hoa, in thường, số và kí tự đặc biệt

BƯỚC 2: Kiểm tra tất cả hộp thư trong email đã đăng ký (bao gồm spam, quảng cáo,…) để lấy mã xác minh.

BƯỚC 3: Nhập mã xác minh vào ô như ảnh và chọn Register (Đăng ký).

BƯỚC 4: Màn hình hiển thị đăng ký hoàn tất. Quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản với email vừa đăng ký và nhập mã xác
minh hiển thị trên màn hình. Sau đó chọn Login (Đăng nhập).

BƯỚC 5: Mở Tài khoản giao dịch MT4: Để mở tài khoản giao dịch, chọn [Tài khoản giao dịch] (Trading Account) > [Tài khoản giao dịch của tôi] (My Trading Account).

=> Sau đó chọn [Mở tài khoản] (Open Account).

Chọn loại tài khoản muốn mở => Sau đó chọn [Mở tài khoản giao dịch] (Open Trading Account) để tiếp tục

Sau đó, quý khách vui lòng kéo xuống dưới Bài Thông báo rủi ro (Risk Announcement) => Chọn [Tôi đã đọc] (I have read) để
hoàn tất mở tài khoản giao dịch

BƯỚC 6: Tài khoản giao dịch của quý khách sẽ được duyệt tự động và gửi về email của quý khách. Quý khách vui lòng kiểm
tra tất cả hộp thư (bao gồm spam, quảng cáo,…) để nhận thông tin.

THANK YOU!

Tham gia bình luận:

0932320699
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử